Litigii judiciare și arbitraj

Modificarea ordinului MAI ref. procedura de examinare pentru obținerea permisului de conducere | Proiect 07/08/2020
Joi, 6 august 2020, Ministerul Afacerilor Interne a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordin al ministrului afacerilor interne pentru modificarea Ordinului ministrului administrației și internel …

Activitate parchete / 3-7 august 2020 07/08/2020
I. Activitatea Direcției Naționale Anticorupție 1. DNA – Serviciul Teritorial Bacău. Luare de mită. Arest la domiciliu. La solicitarea procurorilor din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Servic …

Note la Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic: procedura de judecată şi efectele hotărârii judecătoreşti cu privire la actele administrative având ca obiect carantina persoanelor şi izolarea 06/08/2020
Fără pretenţia unei abordări exhaustive şi subliniind că opiniile exprimate sunt personale şi nu reprezintă poziţia oficială a instanţei din care fac parte, mi-am propus să vă împărtăşesc câteva din a …

Prematuritatea – o excepție precoce 06/08/2020
Partea I – prematuritate vs. inadmisibilitate în procedura arbitrală „Încheierea de către părți a contractelor FIDIC atrage după sine parcurgerea procedurilor prealabile, iar neîndeplinirea acestora g …

Minută de practică neunitară. Care este valoarea juridică a unui act administrativ normativ în vigoare, despre care se afirmă că ar conţine prevederi contrare unor acte normative cu forţă juridică superioară, în ipoteza în care prin acţiunea în contencios administrativ se solicită numai anularea unui act administrativ individual fără a fi atacat şi actul administrativ normativ, acţiunea fiind întemeiată pe actul normativ cu forţă juridică superioară? 06/08/2020
Problema de drept: valoarea juridică a unui act administrativ normativ în vigoare, despre care se afirmă că ar conţine prevederi contrare unor acte normative cu forţă juridică superioară, în ipoteza î …

ÎCCJ. Motivarea recursului 06/08/2020
Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că, potrivit art. 489 alin. (1) C. proc. civ., nu este suficient ca recursul să fie depus şi motivat în termenul prevăzut de lege, ci este necesar să se f …

Citatul zilei: Întrucât judecătorul-raportor era un angajat al Universității, unde lucra ca lector-asociat, reclamantul ar fi putut în mod rezonabil să aibă îndoieli cu privire la imparțialitatea instanței 06/08/2020

Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr. 51/1991 privind securitatea națională a României 06/08/2020
Miercuri, 5 august 2020, Cătălin Predoiu, ministrul Justiției, a elaborat și depus o propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr. 51/1991 privind securitatea națională a României, rep …

Avocatul Poporului. Punct de vedere ref. sesizarea de neconstituționalitate invocată de Guvernul României referitoare la prevederile Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, precum şi pentru modificarea art. 223 alin. (2) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală 06/08/2020
Joi, 6 august 2020, Avocatul Poporului a dat publicității punctul său de vedere cu referire la sesizarea de neconstituționalitate invocată de Guvernul României referitoare la prevederile Legii pentru …

Poziția UNBR ref. proiectele de modificare a codurilor de procedură penală și civilă, propuse de Asociația Forumul Judecătorilor 06/08/2020
Joi, 6 august 2020, Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) a informat următoarele, potrivit unui comunicat: Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) a luat act de Propunerea de mod …

Minută de practică neunitară. Consecința invocării în susținerea recursului a unor critici care nu se încadrează în motivele de casare, când recurentul a indicat formal unul dintre aceste texte legale? 05/08/2020
Problema de drept: consecințele invocării în susținerea recursului a unor critici care nu pot fi încadrate în motivele de casare prevăzute de art. 488 alin. (1) pct. 1-8 C. proc. civ., în situația în …

ÎCCJ. Accident de circulație în Germania. Deces. Instanța competentă în cazul acțiunii în pretenți împotriva asigurătorului 05/08/2020
Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că în cazul litigiilor izvorând din contractele de asigurări, reclamantul este cel care are alegerea între două sau mai multe instanţe, deopotrivă compete …

Întrebare preliminară cu privire la principiul potrivit căruia instanța națională trebuie să garanteze drepturi procedurale pentru o protecție efectivă a drepturilor care decurg din dreptul Uniunii (printre altele) 05/08/2020
Judecătorul bulgar se întreabă cu privire la principiul potrivit căruia instanța națională trebuie să garanteze drepturi procedurale pentru o protecție efectivă a drepturilor care decurg din dreptul U …

Minută de practică neunitară. Cine soluționează cererea de recuzare și plângerea formulate după emiterea soluției de clasare de către una dintre părți, care nu cunoștea soluția: procurorul de caz sau prim-procurorul parchetului? 04/08/2020
Problema de drept: recuzarea organului de cercetare penală: care este persoana îndreptățită să soluționeze cererea de recuzare și plângerea formulate după emiterea soluției de clasare de către una din …

Curtea de Apel Craiova. Limitele principiului disponibilității. Nelegala invocare din oficiu a nulității. Schimbarea cadrului procesual fixat de reclamant prin cererea de chemare în judecată 04/08/2020
Curtea de Apel Craiova a hotărât că nulitatea dispoziției prin care o persoană a fost sancționată cu „mustrare scrisă”, decurgând din nedescrierea faptei, nu poate fi invocată din oficiu de instanță, …

Citatul zilei: La fel cum judecătorii fără chip sunt inacceptabili, la fel și „martorii anonimi” (Comitetul Drepturilor Omului cu privire la sistemul judiciar penal din Olanda) 04/08/2020

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Calea de atac împotriva hotărârii pronunţată în primă instanţă în procesele şi cererile care decurg din executarea contractelor administrative 04/08/2020
În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 683 din 31 iulie 2020, a fost publicată Decizia nr. 40/2020 privind sesizarea ce formează obiectul Dosarului nr. 696/1/2020, în vederea pronunțării unei …

RIL admis. Fapta de furt săvârşită prin scoaterea/ruperea sistemului de siguranţă plasat pe bun 04/08/2020
În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 691 din 3 august 2020, a fost publicată Decizia nr. 6/2020 privind examinarea recursului în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curții …

PÎCCJ. Măsurile de aplicabilitate imediată la nivelul parchetelor de la data încetării stării de urgență. UPDATE: Completare 04/08/2020
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a dat publicității Ordinul nr. 132 din 29 iulie 2020 pentru modificarea și completarea Ordinului nr. 79 din 14 mai 2020 privind măsurile cu ap …

FJR. Proiect de modificare și completare a Codului de procedură penală cu referire la digitalizare 04/08/2020
Marți, 4 august 2020, Asociația Forumul Judecătorilor din România a dat publicității următorul comunicat: Forumul Judecătorilor din România a constatat că sediile instanțelor de judecată au devenit de …

DIICOT. Soluția dispusă în dosarul 10 august 2018. UPDATE: Precizările Procurorului General. UPDATE: Petiție prin care se solicită infirmarea din oficiu a ordonanței adoptate. UPDATE: Infirmarea în parte a Ordonanței. UPDATE: Precizările Asociației „Inițiativa pentru Justiție” 04/08/2020
Marți, 4 august 2020, Asociația „Inițiativa pentru Justiție” (AIJ), asociație profesională a procurorilor, militând constant pentru  o justiție independentă și eficientă, ca o componentă esențială a s …

Actele procesuale de dispoziţie în dreptul procesual civil român 03/08/2020
1. Sediul materiei Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă reprezintă izvorul de drept principal în ceea ce priveşte tematica abordată în cadrul acestui proiect. Prevederile acestui act n …

ÎCCJ. Noțiunea de lucrător al Securității 03/08/2020
Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că pentru a fi reţinută calitatea de lucrător al Securităţii în sensul art. 2 lit. a) din OUG nr. 24/2008, se impune ca persoana care avea calitatea de of …

România la CEDO: cauza pendinte VESE. Pierderea completă a unui ochi, doar avertisment aplicat medicului și lipsă eficiență anchetă penală (prescriere după retrimiterea cauzei la procuror) 03/08/2020
Secția a patra, CEDO Cererea nr. 19904/17 Ciprian Sorin VESE împotriva României introdusă la 7 martie 2017, comunicată la 23 iunie 2020 și publicată la 15 iulie 2020 1. Obiectul cererii (precum este r …

Citatul zilei: Curtea Constituțională Federală a Germaniei a solicitat un studiu empiric înainte de a se pronunța asupra constituționalității mecanismului acordului de recunoaștere a vinovăției 03/08/2020

Asociația Inițiativa pentru Justiție ref. dosarul „10 August” 03/08/2020
Luni, 3 august 2020, Asociația „Inițiativa pentru Justiție” a dat publicității următorul comunicat: Asociația „Inițiativa pentru Justiție” (AIJ), asociație profesională a procurorilor, având în vedere …

Inspecția Muncii. Amplă acțiune de control în scopul verificării respectării măsurilor impuse pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei COVID-19 03/08/2020
Luni, 3 august 2020, Inspecția Muncii a informat că, în perioada 27 iulie – 1 august 2020, a desfășurat acţiuni de control, în scopul verificării respectării măsurilor impuse pentru prevenirea și comb …

Ce obligații noi le revin companiilor pentru prevenirea hărțuirii morale la locul de muncă? 03/08/2020
În data de 14 iulie 2020, Parlamentul a adoptat o propunere legislativă care vizează modificarea și completarea legislației din domeniul prevenirii discriminării la locul de muncă, anume Ordonanța de …

Consiliul European. Primele sancțiuni împotriva atacurilor cibernetice 02/08/2020
Joi, 30 iulie 2020, Consiliul Uniunii Europene a hotărât să impună măsuri restrictive împotriva a șase persoane și trei entități răspunzătoare de diferite atacuri cibernetice sau implicate în acestea, …

Aspecte generale privind infracțiunea de bigamie – istoric 02/08/2020
Abaterile care aduc insultă relațiilor privind conviețuirea socială constituie una dintre cele mai vechi fapte penale, acestea fiind înscrise în toate legislațiile penale pentru a-i sancționa pe cei c …

Minută de practică neunitară. Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate are calitate procesuală activă în litigiile promovate în numele și pentru membrii săi de sindicat, având ca obiect pronunțarea unei hotărâri prin care să se dispună anularea unor decizii de recalculare pensie? 02/08/2020
Problema de drept: calitatea procesuală activă și calitatea de reprezentant convențional a Sindicatului Cadrelor Militare disponibilizate în litigiile de asigurări sociale. Titlul problemei de drept: …

ÎCCJ. Respingere cerere de completare a probatoriului 02/08/2020
Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că instanța poate respinge motivat o cerere de completare a probatoriului cu înscrisuri, formulată de o parte, dacă nu a fost indicată teza probatorie urm …

România la CEDO: cauza pendinte CADAR și alții. Procedura de pe rolul judecătorului de cameră preliminară și articolul 6 CEDO (2014) 02/08/2020
Secția a patra, CEDO Cererea nr. 79490/17 Olezia CADAR și alții împotriva României introdusă pe 16 noiembrie 2017, comunicată la 25 iunie 2020 și publicată la 15 iulie 2020 1. Obiectul cererii (precum …

Citatul zilei: Toți acești oameni, indiferent dacă s-au confruntat cu închisoarea sau nu, s-au confruntat cu un fel de reacție-recul, cel mai adesea severă și derivată din abuzul pe care tocmai am ajutat să-l expun: supravegherea 02/08/2020

Citatul zilei: Germania este o excepție, deoarece acolo acordul de recunoaștere a vinovăției reprezintă o negociere a avocatului inculpatului direct cu judecătorul, nu cu procurorul 01/08/2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.