Litigii judiciare și arbitraj

Renunțarea la apel vs. retragerea apelului 25/10/2020
La apel poate renunţa oricare dintre părţi sau persoana vătămată. Deși nu reiese expres că procurorul sau ceilalţi titulari ai dreptului de apel prevăzuţi la art. 409 C.proc.pen. ar putea face o aseme …

ÎCCJ. Cerere de suspendare a executării formulată o dată cu revizuirea 25/10/2020
Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că instanța poate suspenda executarea hotărârii a cărei revizuire se cere, sub condiţia dării unei cauţiuni, conform art.  512 din C. proc. civ. În speță, …

România la CEDO: cauza pendinte Brădean și alții. Recalificarea unei acțiuni în răspundere civilă delictuală într-una de contencios administrativ prescrisă (fapta Curții de Apel București, 2017) 25/10/2020
Secția a patra, CEDO Cererea nr. 21680/18 Mircea-Ioan BRĂDEAN și alții împotriva României introdusă în 25 aprilie 2018, comunicată în 21 septembrie 2020 și publicată în 12 octombrie 2020 1. Obiectul c …

CCR pendinte: art. 517 alin. (1) lit. (d) din Codul administrativ – caz de încetare de drept a raportului de muncă 25/10/2020
În data de 22.10.2020 s-a constituit un nou dosar (1847D/2020) pe rolul Curţii Constituţionale, urmând a fi analizate dispoziţiile art. 517 alin. (1) lit. (d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul admi …

Citatul zilei: Suspiciunea săvârşirii unei infracţiunii de evaziune fiscală în care ar fi fost implicat contestatorul nu are nicio justificare în a dispune suspendarea soluţionării contestaţiei administrative 25/10/2020

Activitate parchete / 19-23 octombrie 2020 23/10/2020
I. Activitatea Direcției Naționale Anticorupție 1. DNA – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție. Luare de mită în formă continuată. Folosire, în orice mod, direct sa …

Promovări în cadrul FIRON BAR-NIR 23/10/2020
FIRON BAR-NIR anunţă promovări în cadrul departamentului de litigii și insolvență precum și în cadrul departamentului de consultanță juridică, în echipele de drept al afacerilor și drept imobiliar și …

Măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) al Consiliului de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce priveşte instituirea Parchetului European | Proiect. UPDATE: Proiectul a fost aprobat de Guvern 23/10/2020
În cadrul ședinței din 22 octombrie 2020, Guvernul României a aprobat proiectul de Lege privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/1.939 al Consiliului din 12 …

Instituţia liberării condiţionate în noua şi vechea reglementare penală 22/10/2020
1. Prolegomene Relaţiile sociale sunt într-o perpetuă dinamică, în special datorită faptului că interesele, necesităţile şi aspiraţiile persoanelor care iau parte la acestea se modifică permanent. De …

ÎCCJ. Natura amenzii judiciare 22/10/2020
Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că atunci când fapta constă în formularea unei cereri cu rea-credinţă, amenda şi despăgubirea pot fi stabilite fie de instanţa în faţa căreia cererea a fo …

Întrebare preliminară cu privire la costurile pentru interceptările dispuse de autoritățile judiciare 22/10/2020
Judecătorul suprem specializat doar în contencios administrativ italian se întreabă cu privire la costurile pentru interceptările dispuse de autoritățile judiciare (C-318/20 Colt Technology Services ș …

România la CEDO: cauza Mariana Nedelcu. Decesul în urma nașterii, lipsă rezervă de sânge, handicapul sever al bebelușului și durata anchetei penale. UPDATE: decizia CEDO (neîncălcare) 22/10/2020
22 octombrie 2020: Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în complet de comitet și deci în unanimitate (Faris Vehabović, Iulia Antoanella Motoc, Carlo Ranzoni) a constat, în primul rând, că reclamanta …

Consiliul de Mediere. Ședință extraordinară / 23 octombrie 2020 22/10/2020
Consiliul de Mediere a convocat ședința extraordinară online pentru data de 23 octombrie 2020, începând cu ora 11:00, potrivit unui comunicat semnat de Mihai-Iulian Munteanu, Președinte. Ordinea de zi …

Excepție de neconstituționalitate admisă ref. dispozițiile art. 524 alin. (3) din Codul de procedură civilă. UPDATE: Decizia motivată 22/10/2020
Miercuri, 21 octombrie 2020, Curtea Constituțională a României a dat publicității Decizia nr. 604 din 16 iulie 2020 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 524 alin. (3) …

Concurs pentru numirea procurorilor la DNA / 25 august – 30 octombrie 2020. Posturile. UPDATE: Candidații. UPDATE: Punctaje probă evaluare 22/10/2020
Joi, 22 octombrie 2020, Consiliul Superior al Magistraturii a dat publicității: :: Tabel cu punctajele obţinute de candidaţi la proba de evaluare a unor acte profesionale în ultimii 5 ani *** Miercuri …

UPDATE VIDEO: Chestiunile prealabile – calul troian în procesul penal [dezb.] 22/10/2020

Înscrierea titlurilor în Registrul Național de Publicitate Mobiliară 21/10/2020
 Noua reglementare a art. 4 alin. (3) din Legea nr. 297/2018. Legea nr. 196/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2018 privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară și pentru abro …

ÎCCJ. Contestație la executare. Instanța competentă 21/10/2020
Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că, în baza art. 719 alin. 1 C. proc. civ., până la soluţionarea contestaţiei la executare sau a altei cereri privind executarea silită, la solicitarea pă …

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Actul de procedură transmis prin fax sau e-mail, în ultima zi a termenului procedural care se socotește pe zile, după ora la care activitatea încetează la instanță, este socotit a fi depus în termen 21/10/2020
În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 961 din 20 octombrie 2020, a fost publicată Decizia nr. 45/2020 privind examinarea sesizării formulate de Tribunalul Gorj – Secția I civilă, în Dosarul …

Revista Dreptul nr. 10/2020 21/10/2020
A apărut Revista „Dreptul” nr. 10/2020. Editorial Probleme ale efectivității, eficienței și dezvoltării dreptului mediului în România. Aspecte de drept substanțial și drept procedural Mircea Duțu Stud …

Minută de practică neunitară. Este posibilă repunerea în termenul de 48 de ore (în prezent 15 zile) a contravenientului pentru plata a jumătate din minimul amenzii în cazul în care în procesul-verbal de contravenţie s-a indicat în mod eronat data încheierii procesului verbal de contravenţie sau data contravenţiei? 20/10/2020
Problema de drept: repunerea în termenul de 48 de ore (în prezent 15 zile) a contravenientului pentru plata a jumătate din minimul amenzii în cazul în care în procesul-verbal de contravenţie s-a indic …

ÎCCJ. Noțiunea de „eroare materială” în cazul contestației în anulare 20/10/2020
Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că semnificaţia conceputului de „eroare materială”, prevăzută de art. 503 alin. 2 pct. 2 C. proc. civ., a fost dezvoltată doctrinar şi jurisprudenţial, pă …

George Daniel Cojocaru, procuror şef al Serviciului de registratură, grefă, arhivă şi relaţii cu publicul din cadrul DNA 20/10/2020
Marți, 20 septembrie 2020, Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât numirea în funcţia de procuror şef al Serviciului de registratură, grefă, arhivă şi relaţii cu publ …

ANSPDCP. Operator sancționat cu 2.000 EURO pentru nefurnizarea informațiilor solicitate 20/10/2020
Marți, 20 octombrie 2020, Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a informat că a finalizat o investigație la Globus Score SRL și a constatat că acesta nu a ad …

ÎCCJ. RIL admis ref. judecătorul învestit să judece o cale extraordinară de atac de retractare împotriva unei decizii date tot într-o cale extraordinară de atac de retractare exercitată succesiv împotriva hotărârii sale din apel sau recurs 20/10/2020
În ședința din 19 octombrie 2020, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru soluţionarea recursurilor în interesul legii, legal constituit în cauză, a soluționat un recurs în interesul le …

Modificarea și completarea Legii privind Codul penal ref. combaterea fraudelor și a contrafacerii în legătură cu mijloacele de plată fără numerar  | Proiect 20/10/2020
Luni, 19 octombrie 2020, Ministerul Justiției a lansat în dezbatere publică proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal și pentru dispunerea altor măsuri …

Prelevarea probelor biologice pentru obținerea și stocarea în Sistemul Național de Date Genetice Judiciare a profilului genetic – între legalitate și proporționalitate 19/10/2020
I. Considerații preliminare Prin art. 7 alin. (1) din Legea nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare[1], a fost reglementată prelevarea probelor b …

Curtea de Apel Oradea. Rolul Colegiului Medicilor în stabilirea vinovăției în procesul civil 19/10/2020
Curtea de Apel Oradea a apreciat că atunci când există o culpă a medicului în realizarea actului medical, constatată de Colegiul Medicilor, distincția între culpa administrativă și culpa civilă nu est …

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Ipoteza în care se scade din durata măsurii educative a internării într-un centru de detenție perioada executării măsurii educative a internării într-un centru educativ 19/10/2020
În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 958 din 19 octombrie 2020, a fost publicată Decizia nr. 17/2020 privind pronunțarea asupra sesizării formulate de Curtea de Apel București – Secția a II …

Dreptul persoanei juridice de a nu contribui la propria incriminare 19/10/2020
Adrian Chirvase, Partner POPESCU & ASOCIATII, a redactat materialul Dreptul persoanei juridice de a nu contribui la propria incriminare, în care subliniază, printre altele că, luând în considerare …

Susținere publică teză de doctorat: Aurora Damcali / 6 noiembrie 2020 19/10/2020
Vineri, 6 noiembrie 2020, doctorandul Aurora Damcali va susţine, online, teza de doctorat cu titlul „Revocarea actului administrativ,” în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în DREPT. Cond …

Republicarea Legii pentru prevenirea și combaterea violenței domestice 19/10/2020
În Monitorul Oficial, Partea I, nr. 948 din 15 octombrie 2020, a fost republicată Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice.

Despre limitele falsului informatic în cazul rețelelor de socializare. Opinie cu privire la dezlegarea unei chestiuni de drept în materie penală 18/10/2020
OPINIE JURIDICĂ cu privire la următoarea chestiune de drept: „Dacă fapta de a deschide și utiliza un cont pe o rețea de socializare deschisă publicului (rețea care nu solicită dovezi din care să reias …

Calificarea, uneori, a cererilor de repunere în termenul de apel ca fiind cereri de redeschidere a procesului penal 18/10/2020
Cred că există opinii diferite în ce privește modul de aplicare și interpretare a dispozițiilor art. 411 alin. 4 C.proc.pen. Rezonez cu opinia conform căreia textul legal nu impune o aplicabilitate im …

CCR pendinte: art. 1798 Cod civil și art. 450 alin. (1) Cod de procedură civilă 18/10/2020
În data de 13.10.2020 s-a constituit un nou dosar (1751D/2020) pe rolul Curţii Constituţionale, urmând a fi analizate dispoziţiile art. 1798 din Codul civil și ale art. 450 alin. (1) din Codul de proc …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.